Dünya Hafızlar Haftası (2020) Basın Açıklaması

    Değerli basın mensupları ve muhterem hafız kardeşlerim;

Kur’an’ın tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere gelmesinde hafızların büyük rolü vardır. “Hafızlar” kültürümüzde yaşayan ve yürüyen Kur’an olarak nitelendirilmiştir.

Evrensel Hafızlar Derneği olarak hafızlığı tanıtmak, teşvik etmek ve hafızların sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla her yıl mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutlamaktayız.

Dünya Hafızlar Haftası 2020 Evrensel Hafızlar Derneği

Dünya Hafızlar Haftası 2020 Evrensel Hafızlar Derneği

Dünya Hafızlar Haftası’nın ve idrak edeceğimiz üç ayların ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” buyuran Allah Rasulü (s.a.v.), Kur’an-ı Kerim’in sahih okunmasına, ezberlenmesine ve anlaşılıp hayata tatbik edilmesine büyük önem vermiştir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), Kuran-ı Kerim’in öğrenilmesini – öğretilmesini ve ezberleyerek hafız olunmasını birçok vesileyle teşvik ettiğini biliyoruz.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.); Uhud şehitleri defnedilirken en fazla ayet bileni en önce kabre koyması, sahabe-i kiramı başka memleketlere İslam’ı tebliğ için görevlendirirken veya vali tayin ederken hafız olan sahabelere öncelik vermesi gibi pek çok uygulaması; sahabenin Kur’an’ı sahih okuma, anlama, yaşama arzusu ile birlikte Kur’an-ı ezberleme iştiyakını da arttırmıştır.

Kıymetli Hafız Kardeşlerimiz ve değerli basın mensupları

Genel Merkezimiz 2020 yılının (hicri 1441) Dünya Hafızlar Haftası temasını “Hafızlar Toplumun Mayasıdır.” olarak belirlemiştir.

Asr-ı saadetten günümüze, hafızların içinde bulundukları toplumların maddi ve manevi yönden gelişmesine verdiği katkıyı maya örneklemesi ile anlatmak istiyoruz.

Farsça bir isim olan maya, kimyasal içeriği sayesinde bir besini farklı bir besine dönüştüren katalizör madde olarak da tanımlanabilir. Yoğurt ve ekmek mayası bunlardan en çok bilinenleridir. Maya, hamurun ekmeğe, sütün yoğurda dönüşmesine vesile olur.

Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) Hira Mağrası’nda gelen “OKU!” emrini yüklenen başta hafızlar olmak üzere güzide insanlar, nice toplumlara maya misali etki etmişlerdir.

   Kur’an ve sünnet ile mayalanan şehirler Yesrib iken Medine, Konstantiniyye iken İslambol olup, Cennet bahçesine dönüşmüştür.

Hafızlar, tarih boyunca evde, okulda, iş yerinde, devlet dairesinde özetle hayatın her aşamasında üsve-i hasene olan Efendimizin (s.a.v.) ve O’nun güzide ashabının yolundan yürüyerek her daim hayra motor, şerre fren olma gayretinde olmuşlardır.

 

“Manevi Tahribatın ilacı Kur’an’dır”

Manevi tahribatın yaygınlaştığı günümüzde ise Kur’an’a olan ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır. Keşmekeşin, kaosun ve kargaşanın işgal ettiği dünyamızın tek kurtuluşu Kur’an ve sünnete sarılmaktır.

İnançsızlığın veba gibi yayıldığı bu asırda insanlık, Kuran’ın ruhuna, yani o mayaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Aslını kaybetmiş, özünden uzaklaşmış toplumlara şifa olacak ruh, hafızların mayasındadır. Güvenin azaldığı yerde, güven aşılayacak olanlar yine hafızlardır. İffet, adalet namus ve izzet o mayadadır. Uhuvvet, muhabbet, birlik ve beraberlik başta olmak üzere toplumun tüm ihtiyaçları, bu çağın tüm hastalıklarının ilacı Kur’an’dadır.

“Hafızlar da Kur`an ve sünnetin hamisidirler”

Hafızlar, Peygamber Efendimizden (s.a.v.) günümüze on dört asırdır olduğu gibi bundan sonra da Kur’an’ın canlı şahitleri olarak dinimizin emirlerini, ezanımızı ve mukaddesatımızı nesilden nesile aktarma gayretinde olacaklardır.

Değerli basın mensupları ve kıymetli hafız kardeşlerim;

Basın toplantımızı tamamlamadan önce son bir konuya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Kuruluşundan bu güne kadar birçok hayırlı hizmete vesile olan Evrensel Hafızlar Derneğimiz, 81 ildeki şube ve 600’ü aşkın ilçedeki temsilciliğimiz ile hafızlık eğitimi gören öğrencilere sağladığı maddi ve manevi desteğin yanında, insanların Kur’an’la irtibatlarını sağlamlaştıran bir birinden farklı nice faaliyetler de yapmaya devam etmektedir.

Evrensel Hafızlar Derneği, ülkemizdeki hafızları tespit ederek, hafızlarla irtibata geçmeyi, hafızlıklarının korunmasına destek olmayı, eğitim-öğretimlerine daha verimli bir şekilde devam edebilmelerine, istihdamlarına ve kendilerini geliştirmelerine yönelik pek çok çalışma yaparak hafızların Kur’an hizmetlerinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla HAFIZLAR BİLGİ SİSTEMİ geliştirmiştir.

Hafız kardeşlerimiz HAFIZLAR BİLGİ SİSTEMİ ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için www.hbs.ehad.org.tr adresini kullanabilirler.

Değerli basın mensupları muhterem misafirler

Basın toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür eder, Dünya Hafızlar haftasının hafızlık müessesesi ve İslam âlemine hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

25.02.2020

Harun AYTAÇ

EHAD Genel Başkanı

Yorum yap