Hedeflerimiz

 • a) Milli, manevi, kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; Kuran Kursu, yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi,kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, hafız dinleme salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuarı, aşevi, gençlik merkezi çocuk yuvası, bakımevi vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek.
 • b) Derneğin amacına uygun olarak Eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek. Öğrenciler için yetiştirme, takviye, hazırlık, tecvid, mesleki ve sportif kurslar düzenlemek. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı okul, yurt, kurs  ve dershane ücretleriyle kitap, kırtasiye, harç ve giyim giderlerini karşılamak.
 • c) Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları,icazet merasimleri, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, Kuran ziyafeti ve şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihi, turistik, gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.
 • d) Yangın, deprem, sel ve buna benzer tabii afetlerden zarar görenlere yardım etmek, kurtarma grupları oluşturmak. Kuran Kursu, Hastane, hapishane, huzurevleri, yurtlar ve benzeri sosyal müesseseleri ziyaret etmek.
 • e) Araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, cd,dvd, vcd, film, video kaset, radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak. Basın toplantıları düzenlemek.
 • f) Şehit ailelerine, gazilere, Hafızlara,Kur’an Kursu öğrencilerine ve mezunlarına her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.
 • g) Ortaöğretim,Üniversite,Açık öğretim hazırlık ve takviye kursları, Hat, tezhip, kıraat(aşere,takrip,tayyibe), güzel okuma, musiki,ebru, dikiş, nakış, makrame, boyama ve benzeri beceri kursları ile kermes ve sergi açmak.
 • h) Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek.
 • i) Resim, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları düzenlemek. Tiyatro, müzik ve benzeri çalışma grupları oluşturmak
 • j) Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak.
 • k) Çevre bilincini geliştirici, çevre kirliliğini önleyici ve doğayı koruyucu sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, ağaç dikme kampanyaları düzenlemek ve hatıra ormanları oluşturmak…